Holdninger

Oversigt over de høringsvar Uddannelsesforbundet har indgivet i denne kongresperiode – dvs fra november 2020.

Principprogrammet for 2020-2023 blev godkendt på Uddannelsesforbundet kongres den 21.-22. november 2020.

Gennemgang af de punkter i finanslovsforslaget for 2021, der vedrører Uddannelsesforbundets områder.