Holdninger

Oversigt over de høringsvar Uddannelsesforbundet har indgivet i denne kongresperiode – dvs siden november 2017.

Principprogrammet for 2017-2020 blev godkendt på Uddannelsesforbundet kongres den 17.-18. november 2017.

Gennemgang af de punkter i finanslovsforslaget for 2021, der vedrører Uddannelsesforbundets områder.