Hvad betyder blokaden?

Blokaden betyder, at ingen medlemmer af Uddannelsesforbundet må søge eller tage arbejde hos A2B som underviser ved danskuddannelse. Det samme gælder de øvrige organisationer i Lærernes Centralorganisation, så medlemmer af Danmarks Lærerforening, Handelsskolernes Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening må heller ikke søge eller tage arbejde hos A2B som underviser i danskuddannelse.

Hvem er A2B?

A2B er en del af virksomheden AS3. A2B arbejder generelt med at bringe mennesker fra arbejdsløshed til beskæftigelse, og de driver en række sprogcentre efter aftale med forskellige kommuner. A2B har danskuddannelse i Hjørring, Rebild, Mors, Solrød, Maribo (kontrakten ophører 1. juli 2017), Jammerbugt, Aarhus, Fredericia og Birkerød. Nogle steder varetager de al danskuddannelse, andre steder kun en (lille) del.

Hvilke stillinger er blokeret?

Som medlem af Uddannelsesforbundet må du hverken søge på opslag eller søge uopfordret som danskuddannelsesunderviser ved A2B/AS3. Du må heller ikke sige ja til denne type stillinger, hvis du bliver dem tilbudt. A2B omtaler normalt ikke underviserne som ’undervisere’, men som ’sprogkonsulenter’ – det ændrer ikke på, at stillingerne er omfattet af blokaden. A2B og AS3 anvender også konsulenter til deres arbejde i øvrigt med at hjælpe arbejdsløse med at komme i arbejde eller hjælpe jobsøgende med at finde nyt arbejde. Hvis et sådant arbejde ikke også indeholder danskuddannelse, er det ikke omfattet af blokaden.

Hvad er baggrunden for blokaden?

Al anden sprogcentervirksomhed i Danmark er omfattet af en overenskomst. Langt, langt den største del af underviserne arbejder altså enten på en offentlig skole med overenskomst med LC eller på en privat skole (selvejende, folkeoplysende organisation, Dansk Flygtningehjælp eller UCplus) med overenskomst med LC. Mange kommuner sender jævnligt sprogcentervirksomheden i udbud, og ofte er prisen udslagsgivende for, hvem der vinder. En overenskomst med LC sikrer, at der ikke konkurreres på undervisernes vilkår.

Siden A2B i 2012 fik en aftale med en kommune om danskuddannelse har LC/Uddannelsesforbundet forsøgt at forhandle sig frem til en overenskomst på området. Dette blev kompliceret af, at A2B i 2013 valgte at anvende deres HK-overenskomst i forhold til underviserne også. Uddannelsesforbundet har gjort flere forsøg på at opnå overenskomst uden held. Derfor har vi nu taget dette faglige skridt, som en blokade jo er. Blokaden er på ingen måde et mål i sig selv – målet er en overenskomst.

Hvem sympatiserer med blokaden?

Det er Lærernes Centralorganisation (LC), der har blokaden mod A2B. Dermed er der sympati med blokaden fra LC-medlemmerne. Desuden sympatiserer Dansk Magisterforening og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) med blokaden, hvilket betyder, at dets medlemmer - ligesom medlemmer af LC-forbundene - ikke må søge arbejde som danskunderviser hos A2B.